Contacte

jordi.llabres @ uib.cat

+34971172581

Dpt. Psicologia – Universitat de les Illes Balears
Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut. IUNICS
Ed. Instituts Universitaris, desp. 010
Cra. Valldemossa, Km 7,5
07122 Palma (Mallorca)

(fes clic al plànol per ampliar-lo)
(fes clic al plànol per ampliar-lo)