L’atenció i la concentració en el bàsquet de formació

Crec que tothom estaria d’acord en què aquells jugadors que són capaços de mantenir la concentració durant un partit són els que millor ho fan. Aquells jugadors que paren atenció als estímuls adequats en cada moment del partit són els que fan més punts o roben més pilotes. Però, tenim clar què és això de l’atenció i de la concentració? I més important encara, es poden entrenar aquestes habilitats igual que el tir, els canvis de mà o les jugades? De què depèn que puguem estar tot el partit concentrats i parant atenció al que és realment important?

L’atenció és un procés psicològic que ens permet “connectar” amb els estímuls rellevants de la situació present deixant de banda el que no és important. La concentració és focalitzar i mantenir l’atenció en allò important el temps necessari per acabar bé l’acció que estam fent.

A les definicions anteriors hi ha una sèrie de conceptes clau. 

El primer és que l’atenció és limitada. Això significa que no podem parar atenció a tot i que hem de decidir a què en param i a què no. És important que els entrenadors expliquin als seus jugadors a què convé parar atenció en cada moment. Per exemple, quan defensam hem de “veure” sempre la pilota i al nostre atacant. Si atenem al públic no podrem atendre al que de veres importa. Si “pensam” en la darrera pilota que acabam de perdre no podrem parar la mateixa atenció al present, a l’acció actual de defensa. Per tant, com que l’atenció és limitada haurem de seleccionar els estímuls als quals hem d’atendre.

Per altra banda, és molt important el nostre estat d’activació. Sabem, perquè està demostrat en multitud d’estudis científics i perquè sembla de sentit comú, que quan estam “massa poc activats” no atenem a tot el que podríem atendre o amb la intensitat amb la qual hi podríem atendre. Per altra banda, si estam “massa activats” o  “accelerats” intentam atendre a massa coses i com que l’atenció és limitada acabam “saturant” el procés. La nostra atenció es ressent si estam massa activats i la millor manera d’activar-se massa és seguir pensant amb tots els tirs que he fallat durant el partit o en totes les faltes que l’àrbitre ha xiulat injustament. L’atenció s’ha de centrar en el present.

Pel que fa a la concentració —recordem que es tracta de mantenir l’atenció focalitzada en allò important durant el temps necessari per acabar de fer correctament allò que s’estava fent— resulten cabdals els distractors. Òbviament hi ha jugadors que són més sensibles als distractors però la nostra concentració sempre es veu minvada si no hem après a (1) seleccionar correctament a què hem de parar atenció i (2) deixar d’atendre als distractors que segur que en un moment o altre apareixeran al llarg d’un partit.

I aquí entra el darrer concepte i més important, es pot millorar l’atenció i la concentració, són habilitats que es poden aprendre. Efectivament, l’atenció i la concentració són habilitats que es poden aprendre com el botar o el tirar. I de la mateixa manera que amb el bot o el tir, per ensenyar a parar atenció, o a no deixar-se distreure per distractors, o a veure la importància de mantenir la concentració quan s’està defensant, … no fa falta “haver anat a estudiar a Salamanca”, senzillament hem de saber que són habilitats molt importants i que s’han d’entrenar. Només s’han de planificar exercicis que “simulin” situacions reals de partit, amb els distractors que segur hi haurà i mantenint la concentració durant l’execici. Són tan importants l’atenció i la concentració, que els millors jugadors del món, després d’haver entrenat el tir durant milers d’hores, són capaços de fallar la meitat dels tirs lliures en els partits importants. 

En resum, a no ser que l’àrbitre s’equivoqui en una acció final que faci que el partit es perdi per un o dos punts, mai no perdem per culpa de l’àrbitre o del públic o del … perdem o perquè l’equip contrari en sap més que nosaltres o perquè no param atenció als estímuls rellevants, perquè no ens adaptam a aquests elements del joc que són importants (un àrbitre “dolent”, un públic “agressiu”, una cistella “que tot ho escup”) …  i això ho farem probablement perquè no ho haurem après als entrenaments, perquè els nostres pares no hauran ajudat gens ni mica a l’equip a mantenir la concentració, …

Arbitrutxo!

“Arbitrutxo” és, probablement, de les coses més suaus que es sent dir a alguns pares en alguns partits quan juguen els seus fills. Aquí és important destacar la paraula “alguns” perquè la gran majoria de pares no insulten als àrbitres, i molts tampoc protesten les seves decisions. Però els que insulten/protesten es “noten” i de vegades “arrosseguen” a la resta.

Cap àrbitre, per molt malament que ho faci, es mereix que l’insultin. No crec que faci falta justificar-ho i no és d’això del que vull parlar. El que me preocupa és el fill del que protesta: el jugador. El que explicaré a continuació és el que li passa a un infant quan juga a bàsquet (o a futbol, és igual) i sent al seu pare insultant o protestant a l’àrbitre.

El que li passa té a veure, bàsicament, amb dos models molt coneguts a la psicologia: el del “locus de control” i el del modelat o “aprenentatge per observació

Comencem pel segon. Segons Albert Bandura, tots tenim tendència a imitar a les persones rellevants del nostre entorn (i quan som infants aquestes persones són els pares). Observam el que fan els nostres models, els imitam i així aprenem. En Bandura va demostrar que el comportament agressiu és el que millor s’aprèn per observació (podeu veure l’experiment al YouTube). D’aquesta manera, els pares que insulten als àrbitres estan ensenyant (supòs que sense voler) als seus fills a insultar. A més a més, com que quan aprenem tenim també tendència a generalitzar, no només aprenen a insultar/protestar als àrbitres, sinó que també a qualsevol altre persona que tengui cert “poder” sobre ells: àrbitre, mestre, entrenador, policia, pare, etc. Sé que pot sonar exagerat però “si món pare pot protestar a l’àrbitre, perquè jo no puc protestar al meu mestre?”. Al seu experiment, Bandura va demostrar que quan imitam el comportament agressiu tenim tendència a comportar-nos de forma encara més agressiva que el model. Així, un infant pot observar com els pares es criden per resoldre un afer familiar, i imitar aquest comportament amb la germana, no cridant, sinó pegant-li una galtada per resoldre un problema entre germans.

Per altra banda, segons el model del “locus de control”, en general, cada persona sol situar la causa de cada esdeveniment dins un continu intern-extern. Per entendre’ns, alguns estudiants pensen que han suspès perquè el professor els té mania (causa externa) i altres perquè han estudiat poc (causa interna). Quina és la millor atribució? En aquest cas concret resulta obvi que és millor pensar que s’ha suspès perquè s’ha estudiat poc, per tal de, a la propera, estudiar més. Si es pensa que el professor és el causant del suspens no cal fer res al proper examen perquè el professor seguirà essent el mateix. Això no vol dir que sempre sigui millor atribuir els fracassos a causes internes, però en el cas que ens ocupa, crec que si. Si un pare protesta a l’àrbitre quan xiula una falta al seu fill, el jugador, com que el pare és un model de referència, pensarà que la culpa la té l’àrbitre i no li passarà pel cap defensar d’una altra manera a la següent jugada. Perquè? Si tanmateix l’àrbitre xiula el que vol? I més en global, si el públic protesta les decisions de l’àrbitre, l’equip pensarà que perd per culpa d’ell. El centre d’atenció passa a ser l’àrbitre i deixa de ser l’equip. De mica en mica, els pares deixen de mirar com juguen els seus fills i comencen a fixar-se només en les decisions de l’àrbitre. I segur que en prendrà alguna de dolenta, i en conseqüència passarem a pensar (el públic i l’equip) que hem perdut perquè l’àrbitre era molt dolent.

Per no allargar-me, anem a resumir. La idea és que si protestes/insultes a l’àrbitre, el teu fill aprèn dues coses:

  1. Que els problemes es poden arreglar protestant, cridant, insultant, … i pegant, empenyent, etc.
  2. Que la causa de la falta que he fet, o del tir que no he ficat, o del que m’han ficat, no la tenc jo en absolut, sinó l’àrbitre. Per tant, no he de fer res per resoldre el “problema”. El problema és que l’àrbitre és dolent.

Si ets un pare dels que protesta, pensa el que ensenyes sense voler al teu fill. Si ets dels que no protestes i no saps què dir a aquell pare que protesta, potser li pots dir que llegesqui aquest apunt, però sobre tot, no te deixis arrossegar i acabis protestant a l’àrbitre. El teu fill t’ho agrairà. Potser no guanyarà tants de partits però si en lloc de protestar inverteixes el mateix temps animant-lo, sortirà igual de content d’aquests partits. Pensa que ets el seu model de referència.

Observacions:

  1. Totes les denominacions que en aquest text apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti. Per tant, pares/mares, jugador/a, etc.
  2. Hi ha molts més conceptes i models que intervenen en el cas que ens ocupa. A més, els conceptes de locus de control i d’aprenentatge per observació no s’han usat amb la rigorositat que seria desitjable. L’objectiu no era fer un article científic sinó un text didàctic.

Continguts líquids

Avui ha començat, per darrera vegada, l’assignatura “Trastorns de Conducta i de Personalitat” (TCiP) dels estudis de Mestre d’Educació Especial. Enguany provarem algunes eines 2.0 … ja ho veurem!

El denominador comú de les tres eines que utilitzarem seran els “continguts líquids”. La idea és compartir continguts fàcils d’empassar i d’entendre sobre modificació de conducta amb tot el món.

En el bloc TMC300 trobareu exemples líquids d’aplicació de les tècniques de modificació de conducta (TMC) a la vida quotidiana. En el wikiTMC300 trobareu definicions líquides d’alteracions de conducta i de TMC elaborades per l’alumnat de l’assignatura. Finalment, si seguiu l’etiqueta #5165tcip al twitter, podreu veure el microblog d’aula on es comentaran conceptes, idees, anuncis, … sobre TCiP.

Tota aquesta informació és pública però, a més a més, la participació també és oberta. Ets ex-alumne/a? Mestre/a? T’interessen les TMC o els TCiP? Envia’m un correu i si vols participar te donaré accés com a autor/a. Òbviament, me reserv el dret a llevar-te l’accés quan vulgui. En qualsevol cas, el meu alumnat i jo agrairem qualsevol comentari que ens vulguis fer al bloc o al twitter.

La tecnologia, els infants, el futur i la hiperactivitat

Fent un cafè, llegia el twitter. Una de les ‘piulades’ m’ha cridat l’atenció i he seguit l’enllaç. Allà deien el que jo sempre dic als amics que me demanen si és bo que els nostres fills i les nostres filles passin tant de temps davant l’ordinador o les consoles: depèn!

Si el teu fill o la teva filla deixen de fer coses per estar davant l’ordinador, probablement no és bo (depèn de les coses que deixin de fer). Però passar moltes hores ‘jugant’ amb l’ordinador, amb la consola, o en les xarxes socials, no és en sí mateix dolent.

Una de les ‘pegues’ que sempre hi solen posar als ordinadors (o més concretament a Internet) és que l’infant va donant bots d’un lloc a l’altre sense poder centrar l’atenció en res. No es promou gens l’atenció sostinguda, una capacitat molt relacionada, per exemple, amb el rendiment escolar. Si no ets capaç de mantenir-te atent a un llibre no pots aprovar una assignatura. Diuen alguns que Internet ens fa persones amb dèficit d’atenció i hiperactivitat. Efectivament, el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) està relacionat amb una manca de rendiment acadèmic. PERÒ molts hiperactius, començant per n’Albert Einstein, han estat personatges molt rellevants a la història. Segur que el que fa que els infants amb TDAH rendeixin poc a l’escola és el seu dèficit d’atenció? O és que el sistema educatiu actual requereix parar atenció de forma continuada sense ser això necessari?

Diuen que el segle XXI serà el de la creativitat de la mateixa manera que el segle passat va ser el de la tecnologia. Per triomfar en el segle XXI caldrà ser creatiu, i el TDAH està relacionat amb la creativitat.

Passar moltes hores davant els ordinadors, les consoles, a Internet, a les xarxes socials, ens fa inatents, hiperactius, imaginatius, creatius ?? No ho sé.

Jo, per si de cas, deix als meus fills passar moltes hores davant els ordinadors/consoles, canviant d’una activitat a una altra … a l’escola ja s’encarreguen de mantenir-los asseguts, centrats en un llibre. A més, fan esport, una mica de música, estan enganxats a la lectura, tenen amics i amigues, parlen dos idiomes i n’aprenen un tercer, i encara troben temps per veure Disney Channel … i és que com sempre ha dit mon pare, hi ha temps per a tot!

El nou col·leccionable

Hi ha un nou col·leccionable a la ciutat. Es tracta dels elàstics amb formes. Si teniu fills segur que sabeu de què parl. Els infants se’ls canvien i els col·leccionen. Com passa amb tots els col·leccionables, els pares i els padrins cerquen per totes les papereries i sempre s’han acabat.

Però aquest nou col·leccionable té una sèrie “d’avantatges” sobre els habituals cromos. En primer lloc es poden dur al damunt, a la vista, i no cal cap àlbum ni capseta per dur-los. A més a més, són clarament per nines i nins. No voldria que em tatxàssiu de poc sensible en les qüestions de gènere (per no dir masclista) però no es tracta de cromos de la FIFA ni de na “Hello Kity”. Això multiplica per dos les possibilitats de canvis (suposant un percentatge equitatiu de nins i nines a les aules).

Però sobre tot, el principal “avantatge” (i vull fer paleses les cometes) és que no hi ha cap col·lecció que s’hagi d’acabar. No hi ha ni “repes” ni “llista de números que me falten”. De fet, com que no hi ha capsetes ni àlbums, els elàstics s’ha de portar a modo de polseres i, clar, l’espai als canells és limitat. Per tant, l’elàstic amb forma de dinosaure pot ser el més desitjat avui però canviat demà, per fer lloc a la nova forma de guitarra elèctrica. Ningú no sap quin nombre de possibles formes hi ha. És una col·lecció sense fi que es pot acabar d’un dia per l’altre. No és una col·lecció per desar i tornar-la a veure d’aquí a uns anys. No passa res si en tens poques si són les que vols (o les que vol tothom). Proliferen els “negocis” on es canvien tres o quatre per una. No passa res si en tens tres d’iguals.

No estic segur que aquest sistema s’hagi muntat així expressament però puc donar fe de l’èxit que està tenint. Potser és el col·leccionable del futur, d’una societat que valora el present molt més que els altres temps.

Deures

Una pràctica molt habitual a les escoles d’educació primària és fer que els infants que no acaben les tasques o els exercicis a l’aula ho facin a ca seva com a ‘deures’. Aquest sistema és en general ben acceptat per part de tothom, tant per pares i mares com per mestres, fins i tot també pels mateixos infants. Tothom ho veu lògic que el que no acabi la feina a classe l’acabi a ca seva. Però, des del meu punt de vista, aquest sistema no té cap ni peus.

Per començar, estam donant als infants l’oportunitat d’acabar a casa el que no vulguin fer a l’escola. “Estic cansat. He jugat molt a futbol al pati. Ja ho acabaré a ca nostra”. També estam donant al mestre l’oportunitat de dir “Ah, no vols fer? Idò ho hauràs d’acabar a ca teva. Fes el que vulguis.” Però n’hi ha més …

  • Pares poc preocupats per l’educació dels fills + infants que no volen acabar les tasques a classe. Ningú insistirà a ca seva i l’infant anirà acumulant feines sense fer. Poc a poc perdrà el ritme de la classe i cada cop li costarà més fer les tasques encara que vulgui. Esdevindrà un infant que no pot acabar les feines quan només era un infant que no volia acabar-les
  • Pares molt preocupats per l’educació dels fills + infants que no volen acabar les tasques a classe. Potser els pares aconseguiran convèncer a l’infant que és millor acabar les feines a classe. L’infant arriba amb tasques per fer i això s’entén com que aquell dia ha fet poca feina a l’escola. Probablement els pares renyen a l’infant, el qual farà les feines per obligació, “sense ganes”.
  • Pares poc preocupats per l’educació dels fills + infants que no poden acabar les tasques a classe. Fins ara hem suposat que l’infant no volia acabar les feines però n’hi ha que no poden acabar-les per manca de capacitat. Potser la idea inicial de la feina inacabada com a deures era precisament aquesta. Els que no poden acabar a l’escola acaben a ca seva i l’endemà estan en disposició de seguir el ritme de la classe. Si els pares no es preocupen perquè acabi les feines, tenim el mateix que al primer cas.
  • Pares molt preocupats per l’educació dels fills + infants que no poden acabar les tasques a classe. Els pares aconseguiran que l’infant acabi les tasques però com que la majoria dels companys de classe que també duen feines per casa ho fan perquè no han volgut acabar-la, potser els pares renyaran a l’infant i la feina es farà com en el segon cas.
  • Pares poc preocupats per l’educació dels fills + infants que acaben les tasques a classe. No duen deures i els pares no n’hi fan fer. No adquireixen cap hàbit de feina individual i el dia que passen a tercer cicle o a ESO, comencen els problemes.
  • Pares molt preocupats per l’educació dels fills + infants que acaben les tasques a classe. No duen deures. Els pares intenten que faci alguna cosa, que llegesqui, que faci alguna feina “extra” per tal de què adquireixin algun hàbit de treball individual. Però la tasca és dura perquè l’infant no entén perquè ha de treballar més si a classe ha fet tota la feina que havia de fer. Farà la feina “extra” de mala gana i no adquirirà cap hàbit, en tot cas, animadversió als pares (exagerant una mica).

Doncs què, els infants no han de dur deures? És clar que si. El que estaria bé seria que es revisassin els objectius de donar deures. Si es tracta de què els que no poden acabar les tasques puguin continuar en el punt on l’endemà seguirà la classe, s’hauria de comunicar als pares. Si del que es tracta és d’ensenyar als infants l’hàbit de treballar individualment a casa, els deures no haurien de ser les tasques que no s’acaben a classe. Lògicament això implica tenir una “política” de deures clara.